Ex. namn, tele, adress
Ex. reklam, bygg
select
Sysselsatta
select
Sök på svensk näringslivsindex

Support

Du kan söka företag på olika sätt och kombinera sökningarna.

 • 1

  Sök på hela eller del av företagsnamnet, adress, postnummer eller telefonnummer.

 • 2

  Sök på verksamhetsbeskrivning (t.ex: reklam, data, vvs eller bygg) . Skriv sedan sökordet i det tomma fältet till vänster, utför sökning och listan kommer upp.

 • 3

  Du kan även välja Företag A-Ö i topmenyn. Välj sedan bokstav och listan kommer upp. Klicka på företagsnamnet för fördjupad info samt karta.

 • 4

  Sök på antalet sysselsatta via intervall.

 • 5

  Sök på SNI-koder. Fyll i vilken bransch, ex. Byggverksamhet. Då får du alla under bygg. Vill du sortera ut ett urval, tryck på plustecknet och ta bort de du inte vill ha med.

 • 6

  Vid utförd sökning kan du välja "visa träffar på karta". Välj tillbaka till listan för att återgå.


Samtycke

Grunduppgifter om ert företag finns med i systemet men ni avgör själva om ni vill lämna ytterligare uppgifter till oss (del2). Uppgifterna kommer endast att behandlas och inte användas av oss inom Update System AB mer än i uppdateringssyfte åt er kommun. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, lämnas ut till kommunen utan samtycke. (Grunduppgifter)


Vid lämnande av ytterligare uppgifter samtycker ni till att era uppgifter lagras i tjänsten Business System där Update System AB är personuppgiftsbiträde åt kommunen som är Personuppgiftsansvarig. Ni kan när som helst välja att ta bort de uppgifter som inte tillhör era grunduppgifter enligt ovan.

Aktivt eller inaktivt bolag i Business

För att ett bolag ska anses vara aktivt i Business krävs oftast att det är registrerat för moms eller F-skatt. Undantag finns dock. Inaktiva bolag tas bort till våra kunder (kommunerna) men finns kvar under en period om ett år i databasen med angiven orsak. Update System AB arbetar med fysiska arbetsställen så kopplingar mot koncerner, moderbolag etc. kan ses i olika kreditsystem där vi har Bisnode integrerat i vårt.


Arbetsställe GDPR

Om du inte finns med i detta register så kan det bero på att sedan GDPR kom så kan/får vi inte lägga in företag i kommunernas system och på den publika sidan utan att företagen har ett registrerat arbetsställe i den aktuella kommunen. Var ditt säte ligger spelar ingen roll utan det är var arbetsstället är registrerat. Om ditt företag vill finnas med i vårt system och synas på den publika sidan så kan ni gå in på www.verksamt.se och anmäla ytterligare ett arbetsställe så kommer ni med.


Support

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med uppdatering av de uppgifter som företaget redovisar. Tel: 0431-45 66 18 eller support@updatesystem.se För snabbast hantering ha organisationsnumret till hands!