Ex. namn, tele, adress
Ex. reklam, bygg
select
Sysselsatta
select
Sök på svensk näringslivsindex

Ändra/lägg till företagsuppgifter

Redan registrerat företag med e-post

Fyll i uppgifterna nedan så får ni ett mail där ni kan korrigera befintliga uppgifter.

Registrera nytt företag/ändra redan registrerat företag

Organisationsnummer måste alltid fyllas i.
Ni får ett bekräftelsemail när vi åtgärdat era uppgifter.
Det är endast del 1 som läggs till offentliga företagssystemet som hittas med länk från kommunens webbsida (org. nr. används endast internt)
Del 2 används endast internt och publiceras ej offentligt.
Uppgifterna behandlas och efter godkännande publiceras de inom 1-2 arbetsdagar.

Arbetsställe GDPR
Om du inte finns med i detta register så kan det bero på att sedan GDPR kom så kan/får vi inte lägga in företag i kommunernas system och på den publika sidan utan att företagen har ett registrerat arbetsställe i den aktuella kommunen. Var ditt säte ligger spelar ingen roll utan det är var arbetsstället är registrerat. Om ditt företag vill finnas med i vårt system och synas på den publika sidan så kan ni gå in på www.verksamt.se och anmäla ytterligare ett arbetsställe så kommer ni med.

Vid nytt företag
Fyll i så mycket som möjligt.

Vid ändring av redan registrerat företag
Fyll endast i de uppgifter som ska ändras och de obligatoriska fälten.

Företag utan e-postadress
Om ni inte har någon e-postadress eller övriga frågor kan ni ringa Update System AB 0431-45 66 18 och lämna era uppgifter.

Del 1: OFFENTLIG INFORMATION

Grundinformation om företaget till offentligt företagssystem som hittas med länk från kommunens webbsida (org. nr. används endast internt):

select

   

   
Del 2: EJ OFFENTLIG INFORMATION

Information nedan används endast internt och publiceras ej offentligt.


   

Ansvarig

Om du är ensam i företaget kryssa i denna ruta så behöver du inte fylla i övriga personfält

Data

Personal

Marknad

Logistik

Inköp

Ekonomi

Miljö

Praktik

Övrig information; ex, ändring av org. nummer, anledning till avslutad verksamhet m.m.:

Vi vill veta vem du är

För kontroll av uppgifterna ber vi dig fylla i avsändaruppgifterna, det är samma uppgifter som används för kommande uppdateringar. Fälten är obligatoriska.
Vi förbehåller oss rätten att ej publicera innehåll som ej kan anses vara korrekt


Jag samtycker till att kommunen sparar mina uppgifter. Uppgifterna lagras i tjänsten Business System som används av kommunen.
Läs mer om hur tjänsten Business hanterar uppgifterna under hjälp i menyn.