Ex. namn, tele, adress
Ex. reklam, bygg
select
Sysselsatta
select
Sök på svensk näringslivsindex

Kommuners bästa redskap för god kontakt med det lokala näringslivet

Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommun och företag men också ge besökare en möjlighet att öka sin kunskap om vilka resurser som finns på hemmaplan. Registret uppdateras kontinuerligt.


Kostar det något?

Nej, varken vid sökning, nyregistrering eller uppdatering av företag.