Ex. namn, tele, adress
Ex. reklam, bygg
select
Sysselsatta
select
Sök på svensk näringslivsindex

Ändra/lägg till företagsuppgifter

Redan registrerat företag med e-post

Fyll i uppgifterna nedan så får ni ett mail där ni kan korrigera befintliga uppgifter.

Registrera nytt företag/ändra redan registrerat företag

Organisationsnummer måste alltid fyllas i.
Ni får ett bekräftelsemail när vi åtgärdat era uppgifter.
Det är endast del 1 som läggs till offentliga företagssystemet som hittas med länk från kommunens webbsida (org. nr. används endast internt)
Del 2 används endast internt och publiceras ej offentligt.
Uppgifterna behandlas och efter godkännande publiceras de inom 1-2 arbetsdagar.

Arbetsställe GDPR
Om du inte finns med i detta register så kan det bero på att sedan GDPR kom så kan/får vi inte lägga in företag i kommunernas system och på den publika sidan utan att företagen har ett registrerat arbetsställe i den aktuella kommunen. Var ditt säte ligger spelar ingen roll utan det är var arbetsstället är registrerat. Om ditt företag vill finnas med i vårt system och synas på den publika sidan så kan ni gå in på www.verksamt.se och anmäla ytterligare ett arbetsställe så kommer ni med.

Vid nytt företag
Fyll i så mycket som möjligt.

Vid ändring av redan registrerat företag
Fyll endast i de uppgifter som ska ändras och de obligatoriska fälten.

Företag utan e-postadress
Om ni inte har någon e-postadress eller övriga frågor kan ni ringa Update System AB 0431-45 66 18 och lämna era uppgifter.

Del 1: OFFENTLIG INFORMATION

Grundinformation om företaget till offentligt företagssystem som hittas med länk från kommunens webbsida (org. nr. används endast internt):

select

   

   
Del 2: EJ OFFENTLIG INFORMATION

Information nedan används endast internt och publiceras ej offentligt.


   

Ansvarig

Om du är ensam i företaget kryssa i denna ruta så behöver du inte fylla i övriga personfält

Data

Personal

Marknad

Logistik

Inköp

Ekonomi

Miljö

Praktik

Övrig information; ex, ändring av org. nummer, anledning till avslutad verksamhet m.m.:

Vi vill veta vem du är

För kontroll av uppgifterna ber vi dig fylla i avsändaruppgifterna, det är samma uppgifter som används för kommande uppdateringar. Fälten är obligatoriska.
Vi förbehåller oss rätten att ej publicera innehåll som ej kan anses vara korrekt