Ex. namn, tele, adress
Ex. reklam, bygg
select
Sysselsatta
select
Sök på svensk näringslivsindex

Ändra/lägg till företagsuppgifter

Redan registrerat företag med e-post

Fyll i uppgifterna nedan så får ni ett mail där ni kan korrigera befintliga uppgifter.

Registrera nytt företag/ändra redan registrerat företag utan epost

Organisationsnummer måste alltid fyllas i. Detta för att hålla hög säkerhet på uppgifterna.
Ni får ett bekräftelsemail när vi åtgärdat era uppgifter.
Det är endast fältet under org.nr samt verksamhetsbeskrivning som läggs på kommunwebbsidan.
Övriga uppgifter som man önskar lämna skickas till kommunens egna interna system.
Uppgifterna behandlas och efter godkännande publiceras de inom 1-2 dagar.

Vid nytt företag
Fyll i så mycket som möjligt i fälten vid nyregistrering.

Vid ändring av redan registrerat företag
Fyll endast i de uppgifter som ska ändras.

Företag utan e-postadress
Om ni inte har någon e-postadress eller övriga frågor kan ni ringa Update System AB 0431-45 66 18 och lämna era uppgifter.

Företagsuppgifter

select
   
   
   
select

Uppgifter om befattningshavare

Ansvarig

Om du är ensam i företaget kryssa i denna ruta så behöver du inte fylla i övriga personfält

Dataansvarig

Personalansvarig

Marknadsansvarig

Logistikansvarig

Inköpsansvarig

Ekonomiansvarig

Miljöansvarig

Praktikansvarig