Ex. namn, tele, adress
Ex. reklam, bygg
select
Sysselsatta
select
Sök på svensk näringslivsindex

Support

Du kan söka företag på olika sätt och kombinera sökningarna.

 • 1

  Sök på hela eller del av företagsnamnet, adress, postnummer eller telefonnummer.

 • 2

  Sök på verksamhetsbeskrivning (t.ex: reklam, data, vvs eller bygg) . Skriv sedan sökordet i det tomma fältet till vänster, utför sökning och listan kommer upp.

 • 3

  Du kan även välja Företag A-Ö i topmenyn. Välj sedan bokstav och listan kommer upp. Klicka på företagsnamnet för fördjupad info samt karta.

 • 4

  Sök på antalet sysselsatta via intervall.

 • 5

  Sök på SNI-koder. Fyll i vilken bransch, ex. Byggverksamhet. Då får du alla under bygg. Vill du sortera ut ett urval, tryck på plustecknet och ta bort de du inte vill ha med.

 • 6

  Vid utförd sökning kan du välja "visa träffar på karta". Välj tillbaka till listan för att återgå.


Samtycke

Grunduppgifter om ert företag finns med i systemet men ni avgör själva om ni vill lämna ytterligare uppgifter till oss (del2). Uppgifterna kommer endast att behandlas och inte användas av oss inom Update System AB mer än i uppdateringssyfte åt er kommun. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, lämnas ut till kommunen utan samtycke. (Grunduppgifter)


Aktivt eller inaktivt bolag i Business

För att ett bolag ska anses vara aktivt i Business krävs oftast att det är registrerat för moms eller F-skatt. Undantag finns dock. Inaktiva bolag tas bort till våra kunder (kommunerna) men finns kvar under en period om ett år i databasen med angiven orsak. Update System AB arbetar med fysiska arbetsställen så kopplingar mot koncerner, moderbolag etc. kan ses i olika kreditsystem där vi har Bisnode integrerat i vårt.


Support

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med uppdatering av de uppgifter som företaget redovisar. Tel: 0431-45 66 18 eller business@updatesystem.se För snabbast hantering ha organisationsnumret till hands!