Ex. namn, tele, adress
Ex. fotboll

Lägg till förening/nya uppgifter

E-postadress måste alltid fyllas i. Detta för att hålla hög säkerhet på uppgifterna. Fyll i så mycket som möjligt vid nyregistrering. Vid uppdatering av förening, fyll endast i de uppgifter som ska ändras. Om du inte har någon e-postadress kan du ringa Update System AB 0431-45 66 18 och lämna dina uppgifter. Det är endast fältet under org.nr samt verksamhetsbeskrivning som läggs på kommunwebbsidan. Övriga uppgifter som man önskar lämna skickas till kommunens egna interna registerprogram. Uppgifterna behandlas och efter godkännande läggs de normalt ut inom 1-2 dagar.

Föreningsuppgifter

   
   

Uppgifter om kontaktperson.

Ansvarig

Om du är själv i föreningen kryssa i denna ruta innan du skriver namn m.m.

Kassör

Sekreterare

Vi vill veta vem du är

För kontroll av uppgifterna ber vi dig fylla i avsändaruppgifterna. Fälten är obligatoriska.
Vi förbehåller oss rätten att ej publicera innehåll som ej kan anses vara korrekt.