Ex. namn, tele, adress
Ex. fotboll

Kommuners bästa redskap för god kontakt med det lokala föreningslivet

Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommun och förening men också ge besökare en möjlighet att öka sin kunskap om vilka resurser som finns på hemmaplan. Registret uppdateras kontinuerligt.


Kostar det något?

Nej, varken vid sökning, nyregistrering eller uppdatering av förening.