Samtycke

Grunduppgifter om ert företag finns med i systemet men ni avgör själva om ni vill lämna ytterligare uppgifter till oss (del2). Uppgifterna kommer endast att behandlas och inte användas av oss inom Update System AB mer än i uppdateringssyfte åt er kommun. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, lämnas ut till kommunen utan samtycke. (Grunduppgifter)


Aktivt eller inaktivt bolag i Business

För att ett bolag ska anses vara aktivt i Business krävs oftast att det är registrerat för moms eller F-skatt. Undantag finns dock. Inaktiva bolag tas bort till våra kunder (kommunerna) men finns kvar under en period om ett år i databasen med angiven orsak. Update System AB arbetar med fysiska arbetsställen så kopplingar mot koncerner, moderbolag etc. kan ses i olika kreditsystem där vi har Bisnode integrerat i vårt.


Support

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med uppdatering av de uppgifter som företaget redovisar. Tel: 0431-45 66 18 eller business@updatesystem.se För snabbast hantering ha organisationsnumret till hands!