Samtycke

Grunduppgifter om ert företag finns med i systemet men ni avgör själva om ni vill lämna ytterligare uppgifter till oss (del2). Uppgifterna kommer endast att behandlas och inte användas av oss inom Update System AB mer än i uppdateringssyfte åt er kommun. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, lämnas ut till kommunen utan samtycke. (Grunduppgifter)


Vid lämnande av ytterligare uppgifter samtycker ni till att era uppgifter lagras i tjänsten Business System där Update System AB är personuppgiftsbiträde åt kommunen som är Personuppgiftsansvarig. Ni kan när som helst välja att ta bort de uppgifter som inte tillhör era grunduppgifter enligt ovan.

Aktivt eller inaktivt bolag i Business

För att ett bolag ska anses vara aktivt i Business krävs oftast att det är registrerat för moms eller F-skatt. Undantag finns dock. Inaktiva bolag tas bort till våra kunder (kommunerna) men finns kvar under en period om ett år i databasen med angiven orsak. Update System AB arbetar med fysiska arbetsställen så kopplingar mot koncerner, moderbolag etc. kan ses i olika kreditsystem där vi har Bisnode integrerat i vårt.


Support

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med uppdatering av de uppgifter som företaget redovisar. Tel: 0431-45 66 18 eller support@updatesystem.se För snabbast hantering ha organisationsnumret till hands!