Ex. namn, tele, adress
Ex. reklam, bygg
select
Sysselsatta
select
Sök på svensk näringslivsindex

Företagsregister - ett verktyg för god kontakt med våra företag och företagare

Här kan ni söka efter företag i Ragunda kommun! Ni kan söka via namn, adress, verksamhet, sysselsatta eller branschkod

Vi som kommun använder oss av företagsregistret för att skicka ut nyhetsbrev med information om vad som är på gång och aktuellt från kommunen men även vad som är aktuellt från våra samarbetspartners i länet exempelvis upphandling, aktuella företagsstöd, föreläsningar, utbildningar, med mera.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev?

Här nedan kan du anmäla dig för att få nyhetsbreven som vi på utvecklingsenheten skickar ut.
Du behöver inte vara företagare för att prenumerera på våra utskick.
Anmälan Nyhetsbrev

Kostar det något? Nej, varken vid sökning, nyregistrering eller uppdatering av företag