Nyhetsbrev Sidhuvud

Guide energieffektiva företag
Trots att elproduktion och överföringskapacitet i landet har varit hög under året ökar risken för effektbrist och stigande elpriser under kommande vinter i södra Sverige. Det är viktigt att vi hjälps åt att förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Eller tänka mer långsiktigt gällande energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt? Ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete.
Energimyndigheten har tagit fram en guide med tips, åtgärder och erfarenheter. Ta del av tipsen via länken nedan
Länk till guiden här
Få hjälp med utvecklingspotentialen i ditt företag - gasa er ur krisen
Vi hjälper dig hitta just din nyckel till lönsamhet och guidar dig hela vägen. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.

Så funkar det
FOKUS TILLVÄXT är ett projekt Region Skåne och Perstorps kommun initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa kommunens företag att växa och öka sin lönsamhet. Som företagare får du en egen rådgivare på Almi som gör en nuläges- och behovsanalys, lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där som bollplank genom hela processen. Därefter utvärderar vi resultatet och diskuterar fortsatta tillväxtstrategier.  

Boka ett första möte HÄR
Läs mer HÄR

Digital träff om ENERGI
Energi- och klimatrådgivaren i Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun inbjuder kommunernas företagare till en DIGITAL TRÄFF OM ENERGI Fredagen den 21 oktober klockan 8 - 9.
Ett förändrat världsläge och ökade energipriser innebär nya utmaningar för alla. Som företag kan det vara svårt att bedöma vilken effekt olika energibesparande åtgärder ger och vilka investeringskostnader som krävs. Genom att delta i Omställningslyftet eller ta hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren har du som företagare möjlighet att få hjälp med en KOSTNADSFRI GENOMGÅNG av verksamheten och råd om hur ni går vidare i ert energiarbete.

Program 
Omställningslyftet Ulf Jobacker, energikontoret Skåne informerar om ett nytt 
KOSTNADSFRITT ENERGISTÖD för små och medelstora företag. Omställningslyftet är ett nätverk för företagare där ni erbjuds tillgång till expert stöd inom energieffektivisering och hjälp att möta era specifika energiutmaningar, oavsett bransch. 
Energi- och klimatrådgivning Ann-Kristine Nilsson, Energi– och klimatrådgivare i Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga ger råd om: 
• hur ni hittar andra aktuella stöd för energiåtgärder. 
• hur timavläsning kan användas som ett verktyg för att minska energianvändningen.
• saker att titta extra på inför inköp av solceller och uppvärmningskällor i en överhettad bransch.
Träffen är digital och sker via Teams. Länk till mötet skickas ut i samband med anmälan. Anmälan görs via länk till Söderåsens miljöförbund
Anmäl er här

Klimatkonferens - från ord till handling 25 oktober
Välkommen på en ovanligt viktig konferens – en konferens som handlar om vår gemensamma klimatutmaning. Du kommer att få ta del av goda exempel där vi ser hur andra, rent konkret, har arbetat med olika lösningar. Samtidigt öppnar vi upp för dialog kring hur vi kan samarbeta över kommungränserna.

Det är helt avgörande att alla aktörer hjälps åt, därför bjuder vi in kommuner, näringsliv, myndigheter, föreningsliv, forskning och utbildning och alla andra som på olika sätt kan bidra till lösningar på de utmaningar som finns. Alla kloka tankar, idéer och innovationer behövs och därför välkomnas beslutsfattare, specialister, forskare, studenter, utredare, lärare, ja listan är lång. Klimatkonferensen är riktad till alla med intresse i dessa frågor.
Läs mer och anmälan här
Hur kan restauranger och bagerier sänka sin energiförbrukning?
Välkommen till detta webbinar där Energikontoret StorSthlm ger tips på hur du som har ett bageri eller en restaurang kan sänka din energiförbrukning. 

Nu när energipriserna stiger så är det lönsamt att se över din verksamhet med energiglasögonen på. Det går att sänka energiförbrukningen med 10–20 procent utan några större investeringar. Vid mötet ger vi dig tips på små och stora åtgärder för att spara både pengar och miljön.

Utöver det kommer vi på Almi att finnas på plats och prata om hur vi kan stötta dig och ditt företag. 

Mötet kommer att hållas via Teams.
Välkommen!
Anmäl er här
Höga energikostnader? Ta kontroll - ta bort - effektivisera!
Förmiddagen bjuder också på råd och tips på vad du som företagare kan göra här och nu för att minska energianvändningen och hålla kostnaderna nere och vilka möjliga finansiella stöd som finns att söka för ditt energiarbete.
För mer information och anmälan klicka på denna länk
Viktiga och värdefulla länkar inom ENERGIEFFEKTIVISERING
Just nu är det många av er företagare som efterfrågar tips om energieffektivisering. Det finns flera organisationer som erbjuder rådgivning, och det finns bidrag att söka. Här nedan listar vi några.

Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning:
Energirådgivning

Energimyndighetens stöd och bidrag att söka
Energimyndigheten

Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen
Länsstyrelsen

Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne

För lantbrukare finns stöd från Jordbruksverket
Stöd att söka från Jordbruksverket för lantbrukare m fl

Energikontorets satsning Omställningslyftet
Omställningslyftet för små och medelstora företag

Vilket stöld behöver ditt företag
Regional utveckling i Region Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne. För att lyckas behövs kontinuerlig kunskap om vilka förutsättningar som är viktiga för ditt företag och dess utveckling. Vad behöver ni för att växa? Vilka hinder ser ni? Hur tycker ni att Skåne ska se ut och utvecklas för ert företag? 
Dina svar i enkäten bidrar till en bättre planering och anpassat stöd. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Kontakt för mer information, lars.braedstrup-holm@skane.se
Tack för din medverkan!
Klicka här så kommer ni direkt till enkäten
Hållbar export
Är ni i startgroparna för att ta ert företag och varumärke ut i världen? Och funderar ni på hur hållbarhet kan bli en integrerad del av era värdekedjor och er affärsmodell? Då är projektet hållbar export något för er.

I projektet hållbar export erbjuder vi er – tillsammans med våra partner Business Sweden, ALMI och Vatis Common Ground – en ökad förståelse och kunskap i frågor om hållbara affärsmodeller, värdekedjor och export.
För mer information klicka på denna länk
FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer
Hållbar utveckling Skåne i samarbete med Örkelljunga kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun, Klippans kommun, Bjuvs kommun, Åstorps kommun, Nyföretagarcenter Syd och Söderåsens miljöförbund kommer anordna en halvdag med temat “FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer”. 

Syftet med dagen är att använda FN:s hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans. Under förmiddagen kommer vi att öka vår kunskap och förhoppningsvis etablera nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i denna del av Skåne.

När: 10 november kl 8:30-12.00
Plats: Örkelljunga, Kungsvägen 22
Läs mer om programmet och anmäl er via nedan länk
Läs mer om programmet och anmäl er
Bild
Annika Nilsson - Näringslivschef
0435-392 59
annika.nilsson@perstorp.se
Följ oss på sociala medier
Facebook LinkedIn
Vill du inte längre ta del av vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här.
Bild